Terms and Conditions

 • Afholdese og indhold af foredraget

  Foredragsholder er direkte ansvarlig for foredragets afholdelse og indhold. Event Collective ApS er ikke ansvarlig for aftalebrud eller forsinkelse fra foredragsholder side, og kan ikke pålægges noget økonomisk ansvar.

 • Foredragsholder aflyser

  Foredraget kan aflyses af foredragsholder i tilfælde af sygdom, graviditet eller anden uforudset personlig begivenhed. Ydermere kan aftale ophæves pga. Force majeure, forbud, alvorlig trafikstandsning så det er fysisk umuligt for foredragsholder at nå frem. I dette tilfælde vil foredragsholder i samarbejde med Event Collective ApS forsøge at fremskaffe en anden kvalificeret foredragsholder - eller finde en alternativ dato for afholdelse. Endvidere kan foredraget aflyses af foredragsholderen, hvis vedkommende skal optræde på en landsdækkende TV-station, såfremt der afgives et varsel på mindst 1 uge med behørig dokumentation herfor. Hvis foredragsholderen bliver indkaldt til borgerligt ombud på det tidspunkt, hvor arrangementet skal gennemføres, kan arrangementet aflyses, hvis foredragsholderen giver meddelelse herom snarest.

 • Afbestilling

  Afbestilling senere end 8 uger før arrangementets afholdelse kan foregå uden beregning. Afbestilling mellem 1-8 uger før arrangementets afholdelse kan foregå ved afbestillingsgebyr på 500 DKK ex. moms. Ved aflysning mindre end 1 uge før arrangementets afholdelse, faktureres der for hele det aftalte beløb, med mindre andet er aftalt med foredragsholder. Køber har mulighed for at ombooke arrangementet, under samme vilkår, mod et ombookings gebyr på 500 DKK ex. moms. Angivelse af ny dato skal senest aftales 2 uger efter aflysning, ellers gælder regler for aflysning. Uanset hvad der er aftalt med foredragsholder, vil der blive blive pålagt et afbestillingsgebyr på 500 DKK ex. moms ved afbestilling af et foredrag mindre end 8 uger før afholdelse.

 • Udstyr

  Det er købers ansvar, at det aftalte tekniske udstyr og faciliteter er til stede og virker - medmindre andet er aftalt i ordrebekræftelsen

 • Optagelse

  Optagelse af arrangement lydmæssigt såvel som på film må ikke foregå uden skriftlig tilladelse fra foredragsholderen.

 • Ændringer af bestilt foredrag

  Enhver form for ændring af arrangementet i forhold til nærværende aftale kræver en skriftlig accept fra Event Collectives ApS

 • Betalingsbetingelser

  Ca. 1 uge før arrangementets afholdelse fremsender Event Collective en samlet faktura på hele beløbet, som skal betales senest 1 uge efter arrangementets afholdelse. Fakturaen dækker over foredragets samlede pris og eventuel transportomkostninger. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00.